Arbeidsinkluderingsbransjen består av over 400 ulike bedrifter. Alle jobber med de samme arbeidsgiverne og det samme NAV-systemet for å hjelpe flere mennesker ut i arbeid. Den første dagen av Arbeidsuka på Arendalsuka stiller vi spørsmålstegn ved om vi må reorganisere inkluderingsbransjen for å levere effektive løsninger som løser fremtidens behov for arbeidskraft.

 
12:00 - 13:30 Åpningslunsj
Offisiell åpningslunsj med presentasjon av program og bakgrunn for Arbeidsuka på Arendalsuka. Det blir serverering av mat og drikke til inviterte gjester som samles for å diskutere løsninger for fremtidens arbeidsinkludering
 
Vertskap:
 • Hans-Jørgen Johnsen, daglig leder, Kopano
 • Monica Bergin Grimstad, adm.dir, Jobbklar Konsern
 • Maja Jørgensen, daglig leder, Jobbklar
   

NB! Denne delen av programmet er et lukket arangement for spesielt inviterte gjester. Ønsker du å delta? Ta kontakt så ser vi om vi kan ordne plass.

Live
14:00 - 15:00 Fra innsatt til ansatt - sammen for livet
En av de største utfordringene for tidligere innsatte etter endt soning er å sikre seg en stabil jobb. Mange havner utenfor arbeidslivet, og det fører ofte til tilbakefall til kriminalitet og negative konsekvenser for enkeltmennesker og samfunnet. Sammen for livet har utviklet en nyskapende løsning som gir tidligere innsatte en enkel vei ut i arbeidslivet. Vi tar diskusjonen om hvorfor tiltaksapparatet, som skal gjøre livet bedre for folk, sliter med å forstå at det enkle ofte er det beste.
 
Paneldeltakere:
 • Jørn Lier Horstforfatter
 • Tobias Hofsøy, daglig leder i Sammen for livet
 • Elin Ekrol, Director of Human Resources i Scandic Hotels
 • Dag Norbotten Kristoffersen, Fylkestingsrepresentant for Vestfold Venstre
 • Kjetil Kristoffersen, foredragsholder og programleder
Live
16:00 - 17:00 Utenforskap i norske kommuner: Hvorfor får noen det til, der andre feiler?
I enkelte kommuner er det meste fryd og gammen. Levekårsutfordringene går ned, livskvaliteten opp og de fleste pilene peker i riktig retning. Hva er suksessformelen til de som lykkes? Dette innlegget gir innsikt i hvordan det står til i norske kommuner og forsøker å gå i dybden for å finne svar på hvorfor noen kommuner lykkes, der andre feiler.
 
Foredragsholder:
 • Ulf Andersen, Statistikksjef i Nav 
Live
18:00 - 19:00:Kopano-debatten: Hvis inkluderingsbransjen var en startup – hvordan hadde vi organisert oss da?
I dag organiserer fem ulike arbeidsgiverorganisasjoner over 400 bedrifter i «inkluderingsbransjen». De fleste er offentlig eid, flere av samme kommune og alle har som mål å hjelpe flest mulig mennesker ut i jobb. Når mange hundre små organisasjoner kjemper om oppmerksomheten fra de samme arbeidsgiverne, eierne og NAV er det vanskelig å tro at bransjen har organisert seg riktig. Vi tar debatten og spør: Kan en startup-tilnærming til arbeidsinkludering gjøre inkluderingsjobben mer effektiv?
 
Paneldeltakere:
 • Monica Mæland, administrerende direktør i Bergens Næringsråd og styreleder i Kopano
 • Kenneth Stien, direktør for NHO Arbeid & Inkludering
 • Fredrik Gulowsen, grunnlegger av Nyby
 • Arne Skogsbakken, rådmann i Søndre Land og medlem i Strategisk råd i KS
 • Ragnhild Haugli Bråten , partner i Oslo Economics
 • Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen og dagens debattleder

20:00 - 22:00: Mandagsmingel
Serverering av mat og drikke til spesielt inviterte gjester som samles for å bli bedre kjent og diskutere løsninger for fremtidens arbeidsinkludering i en uformell og hyggelig setting.

NB! Denne delen av programmet er et lukket arangement for spesielt inviterte gjester. Ønsker du å delta? Ta kontakt så ser vi om vi kan ordne plass.