Med 400 milliarder i budsjett hvert år, er kostnadene knyttet til utenforskap astronomiske. Nå bryter Kopano stillheten ved å sette av dagen til å utforske hvordan innovasjon og utvikling, ny politikk og nye samarbeid kan fremme effektive inkluderingsløsninger i arbeidslivet.

07:20 - 07:50 En energiskapende start på dagen
Morgentrim med Yngvar Andersen på Torvet utenfor Kopano Kafé. Gjennomføres i samarbeid med Aktiv mot kreft.
09:00 - 10:00 Beste praksis: Smarte partnerskap for et inkluderende arbeidsliv
Smarte partnerskap er nøkkelen til effektiv arbeidsinkludering. Kopano har samlet noen av de beste eksemplene på nyskapende samarbeid fra hele Norge og invitert dem til Arendalsuka for å dele innsikt, løsninger og erfaringer fra virkeligheten.
Foredragsholdere:
 • Yvonne Wold, ordfører i Rauma kommune
 • Hanne Islund, daglig leder i OsloKollega Karriere
 • Morten Dretvik Draveng, daglig leder i Fides
 • Gorm Sverre Nodland, jobbveileder i Menova
10:30 - 11:30 Er det typisk norsk å være syk?
Debatten om hvorfor flere nordmenn er uføre sammenlignet med våre naboland preget overskriftene i norske medier før sommeren. Er det fordi vi har blitt så oljerike at velferdsordningene er for gode til at vi gidder å anstrenge oss – eller er påstanden om nordmenn på uføretoppen rett og slett feil?
Paneldeltakere:
 • Sanna Sarromaa, finsk journalist, historielektor, sosiolog, forfatter og samfunnsdebattant
 • Johan Martin Leikvoll, tidligere leder i NHO Arbeid & Inkludering
12:00 - 13:30 Lunsj for spesielle gjester

Mat og drikke til spesielle gjester av Kopano som samles for å knytte relasjoner, lære og diskutere løsninger på fremtidens arbeidsinkluderingsutfordringer.

NB! Denne delen av programmet er et lukket arangement for spesielt inviterte gjester. Ønsker du å delta? Ta kontakt så ser vi om vi kan ordne plass.

14:00 - 14:45:Norge vs Norden: Hvem er best på å jobbe?
Er nordmenn sykere, mer uføre og arbeidssky enn våre nordiske naboer – eller er det bare en myte? I dette innlegget får du tallgrunnlaget du trenger for å forstå hvordan vi fungerer i arbeidslivet sammenlignet med våre nordiske naboer – og hva vi kan gjøre for å bli bedre.
Foredragsholdere:
 • Ulf Andersen, statistikksjef i NAV
15:00 - 16:00:Samfunnsoppdrag for inkludering av barn og unge. Målene er satt – hva blir forskningens rolle?
Målrettede samfunnsoppdrag eller «missions» handler om dristige, ambisiøse og målbare satsinger rettet mot å løse store og komplekse samfunnsutfordringer. Vi inviterer til debatt om forskningens rolle i målrettede samfunnsoppdrag, med utgangspunkt i samfunnsoppdraget for inkludering av flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv.
Paneldeltakere:
 • Roger Lian, styremedlem i INNOFF og direktør for NTNU Samfunnsforskning
 • Maria Røhnebæk, styreleder i INNOFF og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet
 • Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon i KS
 • Espen Solberg, forskningsleder i NIFU
 • Eva Falleth, områdedirektør i Forskningsrådet
 • Mona Nilsen, Stortingsrepresentant (AP) og medlem i Familie- og kulturkomitéen
16:30 - 17:30:Uføretrygd i blinde

De fleste som er blinde ønsker å ta del i arbeidslivet. Hjelpemidlene som trengs for at de skal fungere i jobb er tilgjengelige. Det som mangler er kunnskap hos arbeidsgivere. Manglende tilrettelegging er den største barrieren for å få dem ut i jobb. Resultatet er at mange tusen ender opp med å få uføretrygd til 18-årsdagen. Hva må til for at arbeidsgiverne får opp øynene for hvilke ressurser de går glipp av?

Foredragsholdere:

 • Sverre Fuglerud, interessepolitisk talsmann i Norges Blindeforbund og styreleder i Adaptor
 • Stian Innerdal, spesialrådgiver i Norges Blindeforbund
18:00 - 19:00:Kopano-debatten: Milliarder på spill – still krav eller stay trygda!
Etter at de har passert grensa til Norge blir svensker sykere enn de var. Hvert år går mellom 110 og 120 mrd skattekroner til uføretrygd. Ved å halvere forskjellen i antall uføre, sammenlignet med Sverige, ville Staten spart 45 milliarder skattekroner. Det er mer enn staten tar inn i eiendomsskatt og formuesskatt til sammen. Undersøkelser viser at løsningen på utenforskapet i Norge er mer verdt enn hele Oljefondet. Likevel fortsetter antallet som mottar uføretrygd å øke. 370.000 mennesker er stuck på uføretrygd i Norge. Hvorfor er det så vanskelig å få dem til å jobbe?
Paneldeltakere:
 • TBA
 • Thomas Seltzer, programleder og musiker
20:00 - 22:00: Lanseringsfest for Karrierepasset

Kopano inviterer til lanseringsfest for Karrierepasset, en helt ny løsning som gjør det mulig for jobbsøkere å dokumentere egen realkompetanse for så å matche den med relevante arbeidsoppgaver og stillinger.

NB! Denne delen av programmet er et lukket arangement for spesielt inviterte gjester. Ønsker du å delta? Ta kontakt så ser vi om vi kan ordne plass.