Hvordan kan aktiviteter som e-sport og gatefotball fungere som nyskapende verktøy for inkludering og utvikling av unge mennesker? I løpet av dagen utforsker vi nyskapende inkluderingsløsninger og går i dybden på forskning om ungt utenforskap. Vi tar diskusjonen om hvordan neste generasjons politikere kan få flest mulig ut i jobb - og retter blikket mot Sverige for å undersøke om vi har noe å lære. 

07:20 - 07:50 En energiskapende start på dagen
Morgentrim med Yngvar Andersen på Torvet utenfor Kopano Kafé. Gjennomføres i samarbeid med Aktiv mot kreft. 
09:30 - 10:30E-sport og gaming: Meningsløst tidsfordriv eller viktig møteplass mellom «utafor» og «innafor»?
E-sport og gaming har vokst fra nisje til global bevegelse med millioner av spillere og fans. Den eksplosive veksten har åpnet nye muligheter, ikke bare innen underholdning, men også som et verktøy for inkludering og kompetanseutvikling. Nye løsninger har demonstrert hvordan den digitale verden kan skape nye arenaer som gir personlig utvikling og varig inkluderingseffekt. Vi tar samtalen om hvordan e-sport og gaming kan bidra effektivt i kampen mot utenforskap.
 
Foredragsholdere:
 • Elin Yoojung Moen, president i E-sportforbundet
 • Arjan Sydhagen Dalsøren, styremedlem i E-sportforbundet
 • Alex Hole, daglig leder i E-sportklubben Jotunheimen
 • Rune Stenberg, daglig leder i E-sportklubben Hamar e-sport
 • Herman Leikanger, konseptutvikler i Metizport
11:00 - 12:00Hvem står egentlig utenfor - ungdom eller voksne?
Utenforskap er et økende samfunnsproblem som ofte knyttes til ungdom og marginaliserte grupper. I den digitale verden er ting snudd på hodet. Online gaming har blitt en sentral del av hverdagslivet til unge mennesker, mens voksengenerasjonen ofte står på utsiden. Dermed går mange glipp av nye løsninger for sosial interaksjon og inkludering. Bli med når Robert Steen og Petter Bae Brandtzæg åpner dørene til ungdommens digitale virkelighet for å utforske hvordan spillverdenen kan skape nye inkluderingsmuligheter – og kanskje omdefinere hvem det er som egentlig står «utenfor»?
 
Paneldeltakere:
 • Robert Steen, tidligere helsebyråd i Oslo og faren til Mats “Ibelin” Steen, oppdaget inkluderingskraften i online gaming etter at sønnen døde av en kronisk sykdom - og Robert Steen ble introdusert for hans digitale liv. 
 • Petter Bae Brandtzægforskningsleder og professor ved institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo og sjefforsker ved SINTEF Digital.
12:00 - 13:30 Lunsj for spesielt inviterte

Mat og drikke til spesielle gjester av Kopano som samles for å knytte relasjoner, lære og diskutere løsninger for fremtidens arbeidsinkludering.

NB! Denne delen av programmet er et lukket arangement for spesielt inviterte gjester. Ønsker du å delta? Ta kontakt så ser vi om vi kan ordne plass.

14:00 - 15:00Gatefotball - en ny inkluderingsarena
Fotball handler ikke bare om idrett. Det er et verktøy for sosial inkludering og personlig utvikling. Gatefotballag, for personer som har slitt med rus og andre utfordringer, er en effektiv måte å engasjere sårbare grupper i aktivitet som hjelper dem tilbake til et stabilt og meningsfylt liv. Til tross for at inkluderingseffekten er god og kostnadene marginale, glimrer den offentlige storsatsingen med sitt fravær. Vi tar debatten om hvorfor ikke gatefotballen får det løftet den fortjener.
Foredragsholdere:
 • Arne Knoph, leder i Fotballstiftelsen
 • Benjamin Brekke-Nærstad, områdeleder i Frelsesarmeen
16:00 - 17:00 Hvorfor forske når vi ikke tar resultatene på alvor?
Ungdom som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET) er et alvorlig samfunnsproblem som har vært gjenstand for omfattende forskning. Til tross for alle ressursene som investeres i å forstå årsaker og finne løsninger, ser vi ofte at forskningsresultatene ikke blir tatt på alvor. Hva er vitsen med å bruke penger på forskning, når resultatene havner i en skuff? Hvordan kan vi ta grep for å sikre at forskningen fører til konkrete tiltak som utgjør en forskjell for de som trenger det?
 
Foredragsholdere:
 • Rebecca Lynn Radlick, Forsker II, Norce
 • Søren Vinther Fjærestad, sjef for veiledning og undervisning ved Væksthusets Forskningscenter  
 • Cecilie Skarsvåg, daglig leder i Prima Arena
 • Heming Sand, konsernleder for fag og utvikling i Brisk
17:15 - 17:45Trenger vi svenske tilstander i norsk arbeidsliv?
Petter Stordalen har mange tusen ansatte i Norge og Sverige. I denne samtalen snakker han med Thomas Seltzer om forskjellene på å være arbeidsgiver i Norge og Sverige. Er nordmenn virkelig så mye sykere enn svensker? Har de gode velferdsordningene våre en sløvende effekt? Gjør oljerikdommen noe med arbeidsmoralen til neste generasjons arbeidstakere – eller er nordmenn bedre enn sitt rykte? Er det egentlig slik at arbeidslivet er det området hvor Norge faktisk må etterstrebe å få svenske tilstander i Norge?
Paneldeltakere:
 • Petter Stordalen, grunnlegger og eier av Strawberry 
 • Thomas Seltzer, programleder og musiker
18:00 - 19:00Kopano-debatten: Fra generasjon Z til generasjon trygda: Er ungt utenforskap oljefondets skyggeside?
Alle er enige om at målet er et mer inkluderende samfunn med flere i arbeid, men likevel faller stadig flere unge utenfor. Hvem tar egentlig ansvaret for å få neste generasjon ut i jobb? Har dagens unge blitt så bortskjemt at de ikke ser verdien av å jobbe? Hva betyr utviklingen for velferdssamfunnet i fremtiden? Hva vil neste generasjons politikere gjøre med det – og hva kan de lære av mannen som tok viktige grep for å løse utenforskapskrisa i Sverige?
 
Paneldeltakere:
 • Göran Persson, tidligere statsminister i Sverige 
 • Astrid Hoem, leder i AUF
 • Ane Breivik, leder i Unge Venstre
 • Thomas Seltzer, programleder og musiker