Vi setter søkelyset på den tause kunnskapen som til nå har vært vanskelig å dokumentere. Vi spør hvordan skolesystemet kan møte unges behov, hva vi må gjøre for å fylle regionale kompetansegap og om vi bør gjøre som Singapore - å ta grep for å sikre karriereomstilling før vi går ut på dato.

07:20 - 07:50 En energiskapende start på dagen

Morgentrim med Yngvar Andersen på Torvet utenfor Kopano Kafé. Gjennomføres i samarbeid med Aktiv mot kreft.

09:00 - 10:00 Beste praksis: Teknologidrevet arbeidsinkludering

Ny teknologi endrer arbeidslivet. De siste årene har stadig flere aktører sett potensialet for å ta i bruk AI og teknologi som verktøy for å forbedre og skalere arbeidsinkludering. I anledning Arendalsuka har Kopano samlet flere av de mest spennende tech-satsingene i Norge til en time som er spekket av inkluderende teknologiløsninger.

Foredragsholdere:
 • TBA
10:30 - 11:30 Å skape bærekraft i flere ledd

Gjennom utviklingen av et banebrytende opplæringssystem for en ny og miljøvennlig produksjonslinje har Lett-Tak Systemer, Vestfold fylkeskommune og iFokus Kompetanse etablert et offentlig og privat samarbeid som fremmer miljømessig og sosial bærekraft. Lett-Tak Systemer har ikke bare fokusert på grønn produksjon, men også på arbeidsinkludering. Gjennom tett samarbeid med fylkeskommunen og iFokus har de styrket kompetansen til sine ansatte og utviklet en inkluderende arbeidsplass.

Foredragsholdere:
 • Thor-Inge Karlsen, produksjonssjef i Lett-tak Systemer
 • Peder Iversen, pedagogisk veileder i iFokus
 • Kristin Saga, regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark
12:00 - 13:30 Lunsj for spesielt inviterte

Mat og drikke til spesielle gjester av Kopano som samles for å knytte relasjoner, lære og diskutere løsninger for fremtidens arbeidsinkludering.

NB! Denne delen av programmet er et lukket arangement for spesielt inviterte gjester. Ønsker du å delta? Ta kontakt så ser vi om vi kan ordne plass.

14:00 - 15:00 Dokumentert realkompetanse – en ny valuta for jobb, omstilling og nye muligheter

Forskning viser at vi lærer mesteparten av kompetansen vi bruker på jobb andre steder enn på skolebenken. Likevel er det den formelle kompetansen som veier tyngst når man søker jobb. Hittil har det vært vanskelig å dokumentere realkompetansen man tilegner seg på arbeid og i andre livssituasjoner. Denne «usynlige kunnskapen» kan åpne helt nye muligheter i arbeidslivet – enten man står utenfor jobb, ønsker seg ny karriere eller har behov for kompetansepåfyll. Utfordringen er at «ingen» har fått vite om den. Med Karrierepasset lanserer Kopano og Synchrocity et banebrytende AI-verktøy som gjør det mulig å dokumentere hva man faktisk har lært, selv når man har gjort andre ting enn å jobbe og gå på skole.

Foredragsholdere:
 • Kjetil H. Kristiansen, ansvarlig for utviklingen av Karrierepasset i Kopano
 • Steinar Evensen, gründer av Synchrocity
 • Anette Jonson, Head of Product and Business strategy i Synchrocity
16:30 - 17:30: En ny modell for å fylle arbeidslivets kompetansebehov

I et samfunn som endrer seg raskere enn noen gang, er det avgjørende å tilpasse utdanning og opplæring til kompetansebehovene i arbeidslivet. Pilotprosjektet Kompetanse-HUB Romsdal har utviklet en kompetansemodell som skal møte de regionale behovene ved å samle aktører fra utdanning, arbeidsliv og offentlig sektor. Nysatsingen har nasjonale ambisjoner, så vi starter samtalen om hvordan en Kompetanse-HUB kan bidra til å fylle kompetansegapene i norsk arbeidsliv for å sikre en relevant og oppdatert arbeidsstyrke.

Foredragsholdere:
 • Tom Samuelsen, styreleder i 2i kompetanse
 • Marcus Brevik, daglig leder i Nordveggen
 • Magnhild Solli Sorthe, daglig leder Astero kompetanse
 • Arnt Øyvind Siem, daglig leder fra 2i kompetanse
18:00 - 19:30: Kopanodebatten: Kompetansegapet – Karriereomstilling etter 45. Lærer du hele livet vil du sikre din egen karriere

I Singapore forventes det at alle over 45 år planlegger et karriereskift for å kunne stå lenger i jobb. I Norge blir mange uføretrygdet eller tar ut tidligpensjon, når de aldersrelaterte utfordringene dukker opp på jobben. Hva kan Norge lære av Singapore – og kan karriereomstilling være en løsning for å sikre at flere står i jobb lenger?

Paneldeltakere:
 • Silvija Seres, matematiker, teknologiinvestor, gründer, styremedlem og forfatter av boken "Explain for me AI"
 • Trude TinnlundLO-sekretær og medlem av kompetansereformutvalget
 • Kjetil Tvedt, kompetansedirektør i NHO Byggenæringen
 • Kristin Diserud Mildal, nestleder i styret for Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv og direktør Pensjon og forsikring i NHO
 • Kjell Helge Kleppestø, tidligere leder av Karriere Vestland
 • Arnt-Øyvind Siem, dagligi leder i 2i kompetanse er kveldens debattleder