Vi erkjenner betydningen av åpenhet og gjennomsiktighet i våre virksomheter. Derfor følger vi retningslinjer og bestemmelser i åpenhetsloven, for å sikre at våre handlinger og praksis er transparente.

Dersom du ønsker innsyn, ber vi deg sende oss en mail. Vi vil behandle din henvendelse så raskt som mulig og i tråd med de gjeldende lovpålagte kravene.