Gjennom samarbeid med lokale organisasjoner og myndigheter, bidrar vi til å bygge sterke nettverk og lokalsamfunn. Vi er dedikerte og ønsker å etablere partnerskap som styrker jobbsøkeres muligheter på arbeidsmarkedet.