Egenerklæring

Kravene til universell utforming deles opp i fire hovedgrupper:

  1. Innholdet skal være utformet slik at det oppfattes korrekt
  2. Nettstedet skal være mulig å betjene på flere måter
  3. Nettstedet skal fremstå som forståelig
  4. Nettstedet skal være robust og kodet på rett måte

Når vi utviklet dette nettstedet og senere har lagt inn innhold, har vi jobbet målrettet for å sikre at disse fire hovedkravene ivaretas på alle ordinære skjermtyper. 

En ekstern analyse av nettstedet viser at nettstedet i all hovedsak etterlever kravene til universell utforming. 

Dersom du skulle oppdage forhold på nettsiden som du mener bør endres for at nettstedet skal får endre bedre tilgjengelighet, vil vi gjerne at du sender en e-post til post@kopano.no

Om universell utforming

Alle norske nettsteder er underlagt 35 krav til universell utforming. Dette skal sikre at også digitale tjenester er tilgjengelige for alle, uansett funksjonsevne, utdanningsnivå eller alder. Offentlige virksomheter må i tillegg forholde seg til ytterligere 12 krav, i tillegg til at de må publisere en Tilgjengelighetserklæring på nettstedet. Kravene er formulert i disse standardene:

  • WCAG 2.0: 35 krav for alle nettsteder
  • WCAG 2.1: 12 tilleggskrav for offentlige virksomheter

I Norge er det "Tilsynet for universell utforming av IKT" (UU-tilsynet) som har ansvaret for å følge opp at "Forskriften om universell utforming av IKT-løsninger" etterleves. Her er noen nyttige lenker om du ønsker å lære mer om universell utforming:

Her kan du lese Forskriften og universell utforming av IKT-løsninger

Her kan du lese hva UU-tilsynet sier (anbefalt lesing)