Mener hennes evner og muligheter ble undervurdert

Helene har hatt en vanskelig vei mot arbeidslivet. Da hun gikk på videregående skole ble hun satt i en spesialklasse der hun gikk i 4-5 år. Hun mener at hennes evner og muligheter ble undervurdert. Da hun fikk helseplager, følte hun seg mistenkeliggjort for om plagene var virkelig og ble stadig spurt om hun snakket sant.

- Heldigvis fikk jeg en ny lærer sisteåret som hjalp meg til å se det positive og hun hjalp meg ut av depressive tanker, legger hun til.  

 Da hun var i praksis ved en omsorgsenhet, følte hun at hun ikke ble likt eller verdsatt for sin innsats og ble avsluttet uten en skikkelig forklaring. 

Følte seg nedprioritert på grunn av manglende utdanning

Helene har opplevd helseutfordringer i fem år, men har de siste tre årene forsøkt å finne seg arbeid - uten å lykkes. I denne tiden var hun blant annet i arbeidspraksis via NAV og søkte på sommerjobber. 

- Jeg så stadig at andre som var i arbeidspraksis fikk seg jobb, men ikke jeg, forteller hun. Hun følte at hun ikke ble prioritert siden hun ikke hadde utdanning, og hun var alltid redd for å spørre etter å få betalt for jobben sin. 

Viktigheten av at jobbveileder har troen på jobbsøker

Til slutt kom hun inn i tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT) hos Axello. Der jobbet hun sammen med jobbveileder Silje Sørensen som støttet henne og trodde på hennes mål om å bli helsefagarbeider. Da hun hadde vært i arbeidspraksis ved omsorgsbasen i tre måneder gjennom tiltaket, fikk hun mot fra samtaler med veilederen til å be om betalt arbeid. 

- De sa ja med en gang, forteller hun gledestrålende og legger til: - Det var veldig viktig at jobbveileder hadde troa på meg. Jeg var så vant til at andre følte at jeg ikke dugde, og det førte til at jeg også følte jeg ikke var god nok. Men i alle møtene våre lyttet hun til meg og jeg kjente virkelig at hun mente jeg ville få dette til, sier hun. 

Støtten gjorde henne motivert til å forsøke seg i arbeid igjen og til å gjøre en god jobb. Helene er sjenert, og støtten fra veileder og arbeidspraksisen hjalp henne med å overvinne dette. 

Viktig at jobbveileder har troen på at jobbsøker kan lykkes

Axello er en del av en landsdekkende kjede av Norges ledende arbeids- og inkluderingsbedrifter kalt Kopano som har samarbeid med det danske forskningssenteret Væksthuset. Deres forskning viser at sjansen for at jobbsøkere kommer ut i jobb øker med 32% dersom jobbveileder har troen på at jobbsøker kan lykkes i arbeidslivet. 

Helene har fremdeles noen av sine helseplager, men har endret innstilling til disse og jobber til tross for utfordringene. 

Hun forteller at hun nå har oppnådd yrkesdrømmen sin. Hun trives godt i arbeidet ved omsorgsbasen og det eneste som kan toppe dette er om hun nå får en større fast stillingsandel og fagbrev som helsefagarbeider. - Det var Silje som hjalp meg til å oppnå drømmen min, sier hun takknemlig. 

Bilde med tekst om hvem Axello er