Det handler om noe som er større enn oss selv. Det handler om å bygge verdier, og om det som ikke bare kan måles i kroner og øre. Vi er eid av det offentlige og er til for folk flest. 

Selskapene i Kopano har 40-50 års erfaring med å levere inkluderingstjenester i sitt lokalmarked, og alle har et offentlig eierskap med klar strategi om å levere best mulig tjenester i sitt nærområde. Kundeforventninger til digitale løsninger, informasjonssikkerhet, produksjon av innholdstjenester/konsepter, markedsaktiviteter m.m. – er alle områder som krever store ressurser. Enkeltvis er selskapene i Kopano for små til å gjøre alle disse investeringene selv, men ved å gå sammen så vi muligheter for å kunne bistå enda flere til å lykkes i arbeidslivet.

Kopano ble derfor etablert i 2021 etter tre års planlegging. Målet med etableringen er å utvikle tjenester til NAV, og våre nærmiljøer, som er relevante og tilgjengelige når de blir etterspurt. På den måten så vi mulighetene for å kombinere felles utvikling, med lokale leveranser, innenfor gjeldende lovverk på området. 

Våre partnere er til for sine nærområder – og menneskene som bor der. Dette er en strategi som er godt forankret hos den enkelte eier/kommune. I tillegg har alle selskapene i Kopano et ideelt formål og utbytteforbud. På den måten vil alt vi tjener bli i selskapene til videre utvikling av våre tjenester.  
        
Vår styrke er bred erfaring og høy kompetanse innen arbeidsinkludering. I 2023 vil medlemsbedriftene i Kopano til sammen omsette for kr 2,3 milliarder kroner og ha 1 750 ansatte. Vi forvalter til sammen over 6 500 tiltaksplasser, og er vårt ansvar bevisst når det gjelder vårt samfunnsoppdrag.    

Det å hjelpe folk med å få og stå i jobb er noe av det viktigste vi gjør for hverandre og for fellesskapet. Sammen har vi kraften til å drive frem nye løsninger – for et samfunn der ingen står utenfor.

Vår visjon

Sammen skaper ​vi et arbeidsliv med plass og muligheter for alle.

Vårt kundeløfte

Vi gir deg muligheter ​til å lykkes i arbeidslivet.​

Våre verdier

SamlendeSamlende 

Vi vet at vi får til mer når vi jobber sammen. Ved å samle fagfolk med et sterkt ønske om å hjelpe, gir vi folk kunnskap og troen på seg selv – slik at de kan oppnå sin jobbdrøm.​

    Skapende  Skapende


Vi skaper muligheter ved å knytte tette bånd mellom de som søker jobb og de som trenger arbeidskraft. Vårt mål er å alltid tilby tjenestene som gir de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet.​

Utført - KraftKraftfull

Vi har kompetansen, ambisjonene og størrelsen til å løse en av samfunnets største utfordringer: utenforskapet. Vår lokale tilstedeværelse og kollektive kraft lar oss drive frem endringer som gir et mer inkluderende samfunn.​