Kopano AS
Org.nr.: 927 71 2520

Daglig leder Hans-Jørgen Johnsen

Telefon: 934 84 400
E-post: hans-jorgen.johnsen@kopano.as