Aski fyller 50 år i år og vil i den forbindelse arrangere en konferanse om arbeid, inkludering og sosialt entrenørskap i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

- Gjennom femti år har vi bistått ca. 5000 personer og bidratt til verdiskaping for flere milliarder til samfunnet, i tillegg til å inkludere flere tusen mennesker i arbeidslivet, sier Svendsen. 

I Norge har vi opplevd en sterk økonomisk utvikling gjennom flere tiår. Vi har et næringsliv som er gode på teknologiutvikling og konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt. Samtidig opplever vi at en økende andel av befolkningen er utenfor arbeidslivet. Vi vet at dette er utfordrende for dem det gjelder og at det er potensielt store samfunnsøkonomiske gevinster å hente på økt inkludering. Fremtidig vekst i næringslivet avhenger også av i hvilken grad vi lykkes med å inkludere de utenfor arbeidslivet.

Program torsdag 28. september kl. 9-15:

Hvem er de som står uten jobb og hva kan gjøres for å inkludere dem? - ved 
Kenneth Stien, direktør for NHO Arbeid og Inkludering

Han vil fortelle om hva bransjen jobber med, presentere tall for utenforskap og snakke om hvordan en kan løse utfordringene vi står ovenfor.

Hvor normal må en være for å lykkes? - ved Bjørn Hatterud
Hatterud er forfatter av kritikerroste bøker som «Mot normalt» og «Mjøsa rundt med mor», om det å være homofil med funksjonsnedsettinger i arbeiderklassen. Innlegget bygger på boken «Blokka på Bjerke», som tar for seg utforsking av klasse, identitet og det å høre til.

Hvordan må arbeidsgivere legge til rette for å bidra til at ansatte forblir i arbeidslivet? - ved Helle Cecilie Palmer, journalist og kommentator i Agenda Magasin
Hun har vært nestleder i organisasjonen Løvemammaene, og er en aktiv samfunnsdebattant innen helse- og velferdspolitikk. Innlegget er basert på hennes kritikerroste bok «Alle ting vil aldri bli som før. En løvemammas historie».

Ungt utenforskap – hva kan vi gjøre? - ved Tonje Fyhn, leder av forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering i NORCE
Hun har forsket på ungdom som ikke jobber eller tar utdanning fra 90-tallet og frem til i dag. I sitt innlegg vil hun vektlegge hvilken betydning brutte relasjoner og manglende tilhørighet har for dem som faller. Og ikke minst: hvordan gode relasjoner kan få dem til å reise seg igjen.

Sosialt entreprenørskap - ved Arne Viste, Mart Hallink og Helt Med
Arne Viste ble kjent for mange da han ga arbeid til papirløse asylsøkere. Hvilke initiativ og virkemidler trenger vi for å sikre muligheter for jobb til alle?

Mart Hallink startet treningssenter i Haugesund med arbeidsinkludering som konsept og verdigrunnlag for utforming av tilbudet. Han vil også dele erfaringer fra Nederland med tanke på hvilke virkemidler de tar i bruk. 

Helt Med inkluderer personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker i det ordinære arbeidsliv. De ble nylig kåret til årets sosiale entreprenør på NHO sin årskonferanse.

Pris og påmelding:

Pris pr. deltager kr. 1090,- Prisen inkluderer lunsj og enkel bevertning gjennom dagen. 

Påmeldingsfrist er fredag 21. september:

Meld deg på her


Om Aski:

Aski AS er en arbeid- og inkluderingsbedrift som ble etablert i 1973. Bedriften har 64 ansatte som alle jobber for og bidrar til at flere mennesker kommer i jobb. De er nå på vei inn i Kopano.

Bedriften leverer tjenester til personer som står utenfor arbeidslivet og ønsker å komme i gang med jobb og/eler utdanning. De fleste av våre jobbsøkere har behov for trening på en intern arena før de senere skal ut i ekstern praksis. Vi har et nært samarbeid med mange bedrifter på Haugalandet for å sikre arbeidstrening og rekruttering.

Aski er i hovedsak eid av Karmøy kommune. Andre eiere er Haugesund kommune, Rogaland fylkeskommune og bedrifter på Haugalandet.