Mange arbeidsgivere ser det som et samfunnsansvar og et privilegium å hjelpe mennesker videre i livet både i jobb og karriere. Mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor, men som er klare til å gjøre en innsats i arbeidslivet. 

Det å føle seg inkludert og å være en del av et arbeidsmiljø er viktige faktorer for de som søker jobb.

Vil din bedrift samarbeide med oss om at flere skal lykkes i arbeidslivet?
Ta kontakt med en Kopano-partner i nærheten av deg:

Agder
Finnmark
Innlandet
Møre og Romsdal
Nordland
Oslo
Rogaland
Telemark
Telemark og Vest-Viken
Troms
Trøndelag
Vest-Viken
Vestfold
Øst-Viken