Kompetanse Norge definerer målet med karriereveiledning at mennesker blir bedre i stand til å håndtere overganger, og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet.

Kopano tilbyr profesjonell karriereveiledning i våre tiltak og programmer for deg som er søkt inn fra NAV. Her vil du få økt kunnskap om deg selv, og muligheter til å reflektere over hvem er jeg, hva er mine interesser og hva er mine verdier og personlige preferanser? I vår karriereveiledning vil vi ta utgangspunkt i deg, ditt mål og dine drømmer. Deretter gir vi deg muligheten til å få erfaring gjennom opplæring og praksis hos relevante arbeidsgivere.

Du skal kunne oppleve å ha full oversikt og at det er lett å ta ansvar over egen læring og utvikling. 

I Kopano bruker vi Inflow24 som basis i alle våre tjenester, enten det er for å hjelpe deg over i et annet yrke, kartlegge årsaker til sykefravær eller som et utgangspunkt dersom du ikke har arbeidserfaring. Målet med InFlow er karriereutforsking som gir økt refleksjon rundt egne styrker for selvledelse og livslang læring.

HER KAN DU OPPRETTE GRATIS PROFIL PÅ INFLOW